Sabtu, 29 September 2012

Pengambilan Sebahagian Lot

Sebahagian besar pengambilan tanah untuk jalan raya baru, lebuhraya baru, pelebaran jalan, pelebaran lebuhraya, pembinaan tali air, parit, sungai, tebatan banjir, jalan keretapi dan seumpamanya adalah melibatkan pengambilan sebahagian dari lot.

Untuk kali ini kita akan membincangkan proses pengambilan tanah yang melibatkan pengambilan sebahagian daripada lot yang sering menjadi perbincangan hangat semasa Kursus Pengambilan Tanah dimana sahaja.

Untuk itu kita cuba lihat seksyen 25(1)  Akta Pengambilan Tanah 1960:

'Jika hanya sebahagian daripada sesuatu lot telah diambil dibawah Akta ini, Pentadbir Tanah hendaklah (shall) menyemak cukai (jika ada) yang kena dibayar oleh empunya mengikut anggaran keluasan tanah yang tidak diambil dan, dalam kes tanah yang dipegang dibawah hakmilik Pejabat Pendaftar, hakmilik Pejabat Tanah atau hakmilik yang dibuktikan dengan catatan di dalam Daftar Sementara (Interim Register), Pentadbir Tanah hendaklah (shall) mengarahkan supaya bahagian tanah yang masih dipegang oleh empunya diukur semula'

Berdasarkan seksyen diatas DUA perkara Pentadbir Tanah mesti (shall) laksanakan iaitu:

1.    Menyemak cukai tanah berdasarkan baki lot
2. Ukur semula (Permintaan Ukur) baki lot untuk hakmilik Pejabat Pendaftar (GERAN/PAJAKAN NEGERI), hakmilik Pejabat Tanah (GERAN MUKIM/PAJAKAN MUKIM) dan Interim Register (hakmilik di bawah KTN Pulau Pinang dan Melaka)

Bagi tanah-tanah yang dipegang dibawah Hakmilik Sementara (Qualified Title), tindakan mesti dibuat berdasarkan seksyen 26(3) Akta Pengambilan Tanah 1960:

'Where a lot which has been partially acquired in held under qualified title, the proper registering authority shall -

a. correct the boundaries shown on the register document of title; and

b. if an issue document of title exists and has been delivered to the Land Administrator pursuant to section 24, correct the boundaries shown thereon and return the document to the person who so delivered it.'

Berdasarkan seksyen di atas pelan yang ada di dalam Dokumen Hakmilik Daftar hendaklah dibetulkan (gantikan dengan pelan selepas ditolak kawasan yang terlibat dengan pengambilan). Begitu juga dengan Dokumen Hakmilik Keluaran (jika ada ditangan Pentadbir Tanah). Permintaan Ukur untuk hakmilik muktamad untuk Hakmilik Sementara yang terlibat dengan pengambilan mesti dibuat atas urusan pemberimilikan lot tersebut sebelum ini dan bukannya atas urusan pengambilan tanah.

Isnin, 24 September 2012

Isu Pengambilan Tanah

Pada 19 hingga 20 September 2012, saya dijemput menyampaikan ceramah berkaitan dengan pengambilan tanah di Alor Setar dan pada 22 hingga 23 September 2012, saya berceramah di Hotel Qualitty Kuala Lumpur atas jemputan Pejabat Tanah Gombak juga atas tajuk pengambilan tanah. Dalam kedua-dua kursus tersebut ada dibangkitkan perkara yang sama untuk tujuan penyelesaian.

Disamping itu, semasa berceramah/berbincang dengan peserta kursus (Pen. Pentadbir Tanah Gombak) dapat saya mengetahui dengan lebih terperinci tindakan yang telah dan akan dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk mengatasi masalah tanah (banyak) yang tidak dapat diselesaikan selama ini (contoh Bukit Botak) dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah, bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah tetapi yang lebih penting memberi kebaikan/keuntungan kepada pemilik tanah kawasan tersebut. Selain daripada itu dapat saya simpulkan, ada pengambilan tanah yang dibuat tidak memenuhi peruntukan undang-undang.

1. Di Langkawi sebatang jalan raya telah dibina dan telah siap digunakan sejak 10 tahun yang lalu tetapi pengambilan tanah belum dibuat kerana ada masalah antara pihak-pihak yang berkaitan dengan projek tersebut. Perkara yang sama berlaku di Daerah Gombak juga melibatkan jalan utama yang telah lama digunakan tetapi pengambilan tanah masih belum dibuat.

2. Satu lagi projek di Daerah Gombak, pengambilan telah dibuat melalui Perakuan Kedesakan (Borang I) mengikut seksyen 19 Akta Pengambilan Tanah 1960 lebih kurang 6 tahun yang lalu dan BORANG K telahpun diendors ke dalam Dokumen Hakmilik Daftar tetapi siasatan, perintah dan bayaran pampasan tidak dibuat sehingga hari ini. Setiap tahun tuan tanah ke Pejabat Tanah untuk membayar cukai, tetapi ditolak oleh Pejabat Tanah dan tuan tanah mendesak Pejabat Tanah memberi tahu status tanah beliau. Pentadbir Tanah telah menyatakan kepada saya yang ia bercadang untuk membuat penarikan warta, kemudian warta semula pengambilan dibawah seksyen 8 dan mengambil tindakan seterusnya.

Pandangan:

1. Untuk kes ini, pihak yang membina jalan tersebut MESTI membuat permohonan pengambilan tanah dan Pejabat Tanah akan memproses dari mula sehingga akhir. Selanjutnya apabila proses pengambilan dibuat, PEMOHON sepatutnya membayar pampasan tambahan kerana tanah digunakan dalam jangka masa yang lama. Adalah dikhuatiri, jika tindakan tidak diambil, TUAN PUNYA TANAH akan mengambil tindakan Mahkamah kerana kedua-dua kes itu telah diketahui oleh tuan punya tanah.

2.  Berdasarkan seksyen 66 Akta Pengambilan Tanah 1960 'upon the making of memorial under section 23 in respect of any scheduled land, the land shall vest in the State Authority as state land or, ...........................................................................'

Oleh kerana seksyen 66 di ataslah yang menyebabkan tuan tanah gagal membayar cukai kerana tanah tersebut telah menjadi 'Tanah Kerajaan'.

Perkara ini telah disedari oleh Pejabat Tanah Gombak, sepertimana yang dinyatakan kepada saya. Tetapi tindakan yang hendak diambil adalah SALAH, KERANA PENARIKAN  tidak lagi boleh dibuat  setelah lot tersebut  menjadi tanah kerajaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut dan seterusnya untuk membayar pampasan, perbincangan mesti DIBUATdi antara pemohon, Pejabat Tanah, tuan tanah dan pihak-pihak lain yang ada kaitan kerana PROSES PENGAMBILAN TIDAK BOLEH LAGI DIBUAT.

Jumaat, 14 September 2012

Kekeliruan seksyen 29A Akta Pengambilan Tanah

Ada yang beranggapan, jika pampasan pengambilan tanah melebihi Ringgit Malaysia Lima Belas Ribu dan dalam masa yang sama orang berkepentingan/tuan tanah membuat bantahan ke Mahkamah kerana tidak berpuashati dengan amaun pampasan tersebut dalam tempoh yang dibenarkan oleh Akta Pengambilan Tanah 1960, Pentadbir Tanah hanya membayar 75% sahaja  dari pampasan  tersebut dan menahan (tidak membayar) baki 25%

Pandangan tersebut adalah SALAH!

Sebenarnya jika orang yang berkepentingan/tuan tanah ingin membantah semasa siasatan dan menyerahkan Borang N, keseluruhan amaun pampasan sepertimana yang tercatat di dalam Borang H, mesti dibayar kepada mereka dalam tempoh genap masa. Rasionalnya ialah mereka yang membantah kerana tidak berpuashati dengan amaun pampasan yang diberikan dan mengharapkan  supaya Mahkamah memberikan tambahan.

Seksyen 29A hendaklah dibaca mulai seksyen 29A(1)(a) dan (b).

Seksyen 29A(1)(b) 'if before the expiry of the said period such Government, person or corporation has made an objection under section 37 to the amount of compensation or any other objection which may affect such amount'.

Berdasarkan petikan seksyen di atas, amaun pampasan sepertimana yang tercatat didalam Borang H hanya akan dibayar 75%, jika dalam tempoh bantahan ke Mahkamah, jika Kerajaan (Kementerian, Jabatan), orang atau perbadanan (iaitu pemohon) telah membuat bantahan ke Mahkamah terhadap amaun pampasan dan seterusnya mengemukakan Borang N. Rasionalnya, pemohon yang membuat bantahan kerana mengharapkan pihak Mahkamah akan mengurangkan amaun pampasan yang diawardkan oleh Pentaadbir Tanah. Itu sebab pampasan tidak dibayar keseluruhannya.

Oleh yang demikian, jika pemohon membuat bantahan, pampasan dibayar hanyalah 75% daripada keseluruhan amaun, sementara jika orang berkepentingan/tuan tanah yang membantah, pampasan di bayar sepenuhnya.

Selepas maklumat ini dipamerkan di dalam blog saya, satu persoalan yang sama dikemukakan oleh salah seorang penduduk Pengerang melalui e-mail.

Dalam kes Pengerang, berdasarkan maklumat dari pihak UPEN Johor dan kenyataan dari YAB Menteri Besar Johor, bayaran pampasan akan dibuat dalam tempoh 2 minggu dari tarikh siasatan dan perintah. Ini boleh berlaku/dilaksanakan kerana wang pampasan telahpun didepositkan oleh PETRONAS ke Perbendaharaan Negeri. Lanjutan daripada itu, oleh kerana Pentadbir Tanah tidak dapat mempastikan lagi sama ada PEMOHON (Petronas)  ingin membantah ataupun tidak (tempoh bantahan belum lagi tamat), berdasarkan seksyen 29A(1)(a)(b), PENTADBIR TANAH TERPAKSA MEMBAYAR HANYA 75% DARIPADA KESELURUHAN AMAUN DAN BAKINYA AKAN DIBAYAR SELEPAS TAMAT TEMPOH YANG DIBENARKAN UNTUK MEMBUAT BANTAHAN SEPERTIMANA YANG DINYATAKAN DIBAWAH SEKSYEN 29A(2).
 
Disebabkan Kerajaan Negeri Johor ingin mempercepatkan bayaran pampasan, sepatutnya Pentadbir Tanah terus menghubungi pihak PETRONAS untuk mendapatkan kepastian sama ada ingin membantah ataupun tidak. Jika JAWAPANNYA TIDAK INGIN MEMBANTAH, PENTADBIR TANAH BOLEH MEMBAYAR KESELURUHAN (100%) PAMPASAN TERSEBUT. Ini lebih memudahkan.

Selasa, 11 September 2012

Masalah Pengambilan Tanah

Assalamualaikum dan Selamat sejahtera.

Pada 10 September 2012, saya ada menerima e-mail dari sahabat kita yang meluahkan rasa tidak puas hati saudaranya kepada Pentadbir Tanah dan seterusnya ingin mendapat penjelasan dari saya berkaitan dengan pengambilan tanah. Di bawah ini saya lampirkan luahan hati beliau tanpa sebarang pindaan:

Tuan, saya bertindak mewakili makcik saya iaitu untuk tanah yang diambil oleh kerajaan melalui Akta Pengambilan Tanah 1960 yang mana pengambilan dibuat untuk TNB, di Mukim Lenggeng Seremban.

Untuk makluman Tuan, makcik saya mempunyai tanah luas sementara seluas 2.625 ekar di kawasan Tegor. Kemudian, Borang E telah dikeluarkan untuk hearing di pejabat tanah. Makcik saya merupakan seorang pesara dan suaminya telah lumpuh akibat strok. oleh yang demikian, beliau pergi ke hearing ditemani anaknya yang sedang mengandung.(beberapa perkara tidak dipersetujui makcik saya dan kemudiannya tidak dapat membantah kerana acap kali Tuan Pentadbir Tanah mengulangi "sekiranya tidak berpuas hati, lantik peguam dan bawa ke Mahkamah)

Keputusan Hearing:
Tanah yang diperlukan TNB untuk diambil ialah: 0.4539 hektar (di tengah2) Tanah selebihnya terpisah menjadi 2 bahagian iaitu : (a) di sebelah kanan sebanyak 0.16 hektar (b) di sebelah kiri sebanyak 0.448

Tuan, makcik saya sudah merayu kepada Pentadbir Tanah untuk mengambil tanah seluas 0.16 hektar di sebelah kanan itu kerana tanah itu pastinya tidak mempunyai nilai lagi dengan talian penghantaran 500kv yg bakal dibuat oleh TNB. Namun balasannya ialah, sila ke Mahkamah.

Sungguhpun saya sedia maklum bahawa pengambilan hanya boleh dibuat pada tanah yang diperlukan sahaja, namun, tidak boleh tidak baki tanah akan mendapat impak harga dengan pengambilan sedemikian.

beberapa masalah yang timbul:

(a) tidak boleh dibina rumah pada tanah berdekatan kerana "safe zone or buffer zone", bahaya keselamatan, terdedah risiko keselamatan, estatik dan sbgnya.
(b) termasuk apa-apa aktiviti lain (tanah merupakan tanah pertanian)
(c) kacau ganggu bunyi, visual.

kami telah menerima borang H dan borang tersebut belum lagi dihantar setelah berlalu 4 minggu dari tarikh borang diterima iaitu pada 9hb Ogos 2012. Kemudian, kami juga difahamkan segala arguments di Mahkamah perlu disenaraikan dalam borang N tanpa tertinggal, jika tidak tiada bantahan boleh dibuat.

Pandangan saya:

Alasan yang diberikan oleh pemilik tanah supaya baki lot yang berkeluasan 0.16 (0.397E) diambil keseluruhannya dapat diterima dan amat munasabah KERANA TERPISAH DUA, tidak ekonomik tambahan pula tanah tersebut berkategori pertanian, bahaya dari segi keselamatan dan akan berlaku kacau ganggu. Sepatutnya Pentadbir Tanah yang menjalankan siasatan boleh terus membuat perintah kerana ianya memenuhi kehendak provision seksyen 14(3) dan seksyen 14(4) Akta pengambilan Tanah 1960 DAN KEMUNGKINAN BESAR PIHAK TNB PUN BERSETUJU ATAS ALASAN TERSEBUT. Apabila Pentadbir Tanah menyatakan 'sekirannya tidak berpuashati, lantik peguam dan bawa ke Mahkamah' dan TANPA MENGGUNAKAN BUDI BICARANYA adalah menyusahkan tuan tanah walaupun ianya dibolehkan oleh undang-undang.

Sabtu, 8 September 2012

Isu Pengambilan Tanah

Assalamualaikum, Selamat Hari Raya dan Selamat Sejahtera. Bertemu kembali setelah lama tidak kemaskini blog kerana bercuti dan berceramah. 

Minggu ini bermulalah kursus di INSTUN setelah bercuti panjang. Kursus pertama yang saya terlibat dengan ceramah adalah Kursus Pemantapan Pengambilan Tanah khas untuk pegawai dan kakitangan pentadbiran tanah dan juga Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan mulai 4 hingga 7 September 2012. Kursus ini adalah antara kursus-kursus yang amat berjaya kerana penglibatan sebahagian besar peserta (banyak pertanyaan) terutamanya dari pegawai-pegawai gred 44, 48 dan 52. Ini disebabakan sebahagian besar peserta terlibat secara langsung dengan proses pengambilan tanah di negeri masing-masing. Terutamanya bagi Projek Tebatan Banjir. 

Antara isu yang timbul dan yang diperbincangkan adalah:

1. Kewajiban pewartaan dibawah seksyen 4 akibat perintah Mahkamah
2. Lot-lot yang tertinggal semasa pewartaan seksyen 8
3. Lot-lot terlibat tetapi tidak dapat dikesan hakmiliknya
4. Pewartaan melibatkan lot/hakmilik lama tetapi hakmilik sambungan telah dikeluarkan atau pemiliknya telah berubah

Isu pertama, mulai dari 6 Januari 2012 iaitu tarikh perintah Mahkamah, semua permohonan pengambilan tanah mesti (mandatori) diwartakan dibawah seksyen 4 terlebih dahulu. Isu yang timbul adalah bagaimana kedudukan permohonan pengambilan yang dibuat selepas tarikh itu (surat pemberitahuan oleh JKPTG diterima selepas tarikh tersebut) dan telahpun diwartakan dibawah seksyen 8? Adakah mesti diwartakan kembali dibawah seksyen 4 dan jika ini berlaku, bagaimana kedudukan pewartaan seksyen 8 tersebut adalah perlu dibatalkan/ditarik balik? Jika perlu ditarikh balik, adalah tindakan dibawah seksyen 8(5) mesti dilaksanakan. Persoalan tersebut saya pulangkan kepada peserta supaya mendapat pendangan dari Penasihat Undang-Undang masing-masing.

Isu kedua, lot-lot tertinggal (hakmilik dikenalpasti) mesti diwarta semula. Ini berdasarkan kepada seksyen 7 Akta 'Apabila mana-mana tanah diperlukan untuk apa-apa maksud yang disebut dalam seksyen 3 Pentadbir Tanah hendaklah (shall) meyedia dan mengemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri (a) Pelan ................................ dan (b) senarai tanah-tanah sedemikian dalam Borang C'. Seksyen 8(1) pula menyatakan 'Apabila Pihak Berkuasa Negeri memutuskan bahawa mana-mana tanah yang disebut dalam seksyen 7 diperlukan bagi apa-apa maksud yang disebut dalam seksyen 3, maka pengisytiharan dalam Borang D hendaklah disiarkan dalam warta'. Kesimpulannya lot-lot yang tertinggal mesti diangkat untuk kelulusan PBN dan seterusnya diwartakan.

 
Isu ketiga, berdasarkan seksyen 2(2) Akta Pengambilan Tanah, jika terdapat lot-lot yang terlibat dengan pengambilan tetapi tidak dapat dikesan no lot, no hakmilik atau no lot dapat dikesan tetapi hakmiliknya tidak dapat dikesan, pewartaan adalah sah jika Pentadbir Tanah hanya mewartakan not lot sahaja atau mewartakan lot-lot sekelilingnya sahaja

Isu Ketiga, sekiranya pewartaan yang telah dibuat melibatkan no lot dan no hakmilik yang lama sedangan no lot dan no hakmilik yang baru telah pun dikeluarkan atau pemilik telah berubah akibat pindahmilik, maka berdasarkan seksyen 2(3) Akta Pengambilan Tanah 1960, pewartaan tersebut adalah sah.