Khamis, 1 September 2016

Pengambilan Melalui Borang I, Perintah Tidak Dibuat

Pengambilan tanah dibuat melalui seksyen 19 Akta, iaitu pengambilan segera dengan pengeluaran Borang I. Borang K juga telah diserahkan. Bangunan pencawang elektrik telahpun didirikan atas kawasan yang diambil (Johor benarkan TNB mengambil tanah dibawah sek 3(1)(a) Akta) . Setelah LEBIH 2 TAHUN berlalu, anak tuan tanah datang membuat pertanyaan berkaitan dengan pengambilan tersebut (pemilik tanah meninggal dunia). APABILA SEMAKAN DIBUAT DIDAPATI SIASATAN DAN PERINTAH TIDAK PERNAH DIBUAT OLEH PENTADBIR TANAH, SEDANGKAN WARTA SEK 8 DIBUAT; BORANG E, BORANG I DAN K DIKELUARKAN.

Pandangan

Berdasarkan sek 8(4) Akta, jika perintah tidak dibuat dalam tempoh 2 tahun dari tarikh warta sek 8, SEMUA PROSIDING YANG TELAH ATAU SEDANG DIAMBIL BERIKUTAN DAN PENGISYTIHARAN BERKENAAN DENGAN TANAH ATAU BAHAGIAN TANAH ITU HENDAKLAH TAMAT DAN TIDAK BERKUATKUASA.


Berdasarkan sek 10(1) pula, prosiding pengambilan BERMULA DENGAN NOTIS AWAM BORANG E. Ini bermakna Warta seksyen 8, Notis Borang E, Borang I dan Borang K yang telah dikeluarkan ADALAH TIDAK BERKUATKUASA.

Oleh yg demikian Pentadbir Tanah hendaklah mengambil tindakan berikut:

1. Batalkan endorsan Borang K mengikut sek 381 KTN
2. Warta semula dibawah sek 8 tanpa perlu kelulusan semula dari PBN kerana prosiding sahaja yang tidak berkuatkuasa
3. Tindakan seterusnya selepas warta
4. Bayaran pampasan penggunaan tanah kerana pencawang telah didirikan
5. Nilai tanah berdasarkan nilaian semasa warta sek 8 yang baharu

Pandangan di atas adalah berdasarkan sekayen 8(4), seksyen 10(1), Pandangan YB PUU Negeri Perak dan Perenggan 14.7 Manual Pengambilan Tanah


Tiada ulasan:

Catat Ulasan