Jumaat, 12 Mei 2017

Pindaan APT 2016 (Akta A1517)

MULAI TAHUN 2017 INI SAYA MENGUTARAKAN PINDAAN TERBAHARU AKTA PENGAMBILAN TANAH UNTUK MAKLUMAN SEMUA

Pindaan seksyen 2 (Tafsiran)
Selepas takrif 'Land Administrator'

Takrif LOT iaitu sepertimana yg dinyatakan dibawah Kanun Tanah Negara dan termasuk mana mana nombor sementara yang diperkenalkan oleh Pejabat Tanah yang masih belum selesai ukur halus bagi mana mana tanah yang dipegang dibawah hakmilik sementara DAN

Dalam takrif TANAH DIJADUALKAN


Selepas perkataan tanah atau tanah tanah dimasukkan perkataan 'TERMASUK PETAK ATAU BLOK SEMENTARA BERDASARKAN PINDAAN TERSEBUT, PERKATAAN LOT UTK HAKMILIK MUKTAMAD MERANGKUMI PT BAGI HAKMILIK SEMENTARA'
SEBELUM INI DALAM BORANG D, E, J DAN K HANYA ADA RUANGAN UNTUK LOT SAHAJA. SELEPAS PINDAAN RUANGAN TERSEBUT AKAN DITAMBAH DENGAN PERKATAAN PETAK/BLOK SEMENTARA UTK TUJUAN PENGAMBILAN PETAK DAN BLOK DIBAWAH HAKMILIK STRATA

Pindaan sek 3(3)(c)
Sebelum pindaan sek di atas, SALAH SATU perkara yang mesti disertakan semasa permohonan pengambilan tanah dibawah sek 3(1)(b) dan (c) dikemukakan ADALAH LAPURAN AWAL YANG DISEDIAKAN OLEH PENILAI KERAJAAN
Dengan pindaan sek tersebut TERPULANG KEPADA PEMOHON SAMA ADA INGIN MENYEDIAKAN LAPURAN AWAL NILAIAN TANAH YANG DISEDIAKAN OLEH JPPH ATAU OLEH PENILAI BERLESEN KERANA DIDLM PINDAAN TERSEBUT 'PERKATAAN KERAJAAN TELAH DIBUANG'

Pindaan seksyen 3C(2)(b)(ii)
Perkataan "the Under Secretary of the Federal Territory Development and Klang Valley Planning Division, Prime Minister's Department." iaitu salah seorang Ahli Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah DIGANTIKAN DENGAN:
WAKIL DARIPADA KEMENTERIAN ATAU AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP WILAYAH PERSEKUTUAN

Pindaan sek 3F(2), (3):
Perkataan "conduct an enquiry to determine the amaun of deposit to be forfeited for the payment of compensation to the persons interested" dlm sek 3F(2) DIGANTIKAN DGN
"forfeit the amount of deposit as prescribed in the rules"
INI BERMAKNA JIKA PEMOHON MENARIK BALIK PERMOHONAN DIBAWAH SEK 3F(1) SEBELUM WARTA SEK 8 ATAU JIKA PEMOHON DIANGGAP MENARIK BALIK PERMOHONAN DIBAWAH SEK 3E(4), PENTADBIR TANAH BOLEH MERAMPAS DEPOSIT YANG DITETAPKAN DALAM KAEDAH PENGAMBILAN TANAH 1998 TANPA PERLU MENGADAKAN SIASATAN

Seksyen 3F(3) pula DIBUANG/DIPOTONG

Pindaan sek 7
Sek sedia ada dijadikan sub sek (1)

Diwujudkan sub sek (2) iaitu:

Jika pengambilan melibatkan sebahagian tanah bawah tanah (underground land), pelan yg dinyatakan dibawah sub sek (1) hendaklah memperihalkan keluasan dan kedalaman kawasan bawah tanah yg terlibat

Pindaan seksyen 8 hanya melibatkan penukaran tajuk (nota bahu) sek tersebut menjadi:
PENGISYTIHARAN BAHAWA TANAH DIPERLUKAN DIBAWAH sek 3

Pindaan Perenggan (a) sek 9(2) yang lama:
Digantikan dgn berikut:
(a) Dimana tanah yang dijadualkan dipegang dibawah hakmilik daftar -
(i)      pada dokumen hakmilik daftar; dan
(ii)   dalam keadaan tanah yg melibatkan pecahbahagi bangunan atau tanah, pada hakmilik daftar strata dibawah sek 4 Akta Hamilik Strata


Pindaan seksyen 9A
Sek 9A(1) selepas perkataan Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri
Masukkan perkataan 'atau dari mana mana pihak berkuasa perancangan tempatan'

Sub seksyen (2) digantikan dgn:
"Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri atau pihak berkuasa perancangan tempatan apabila menerima permintaan bagi maklumat dibawah sub sek (1) hendakkah (shall) memberi maklumat yang dikehendakki dalam tempoh 2 minggu daripada permintaan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah.

Sub seksyen (3) dan (4) dipotong/dimansuh

Tambahan sub sek (5A) selepas sub sek (5)
"Maklumat sepertimana di bawah sub sek (5) TIDAK DIPERLUKAN JIKA PENGAMBILAN DIBUAT DIBAWAH SEK 37 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA AKTA 1976"

Sub sek(6) gantikan perkataan sub sek (3) dan (4) dgn perkataan sub sek (2); dan
Dlm sub sek (7) gantikan perkataan (4) dgn perkataan (2)

Pindaan Seksyen  12

Dimasukkan sub sek (4) selepas sub sek (3):
"The Land Administrator shall record all the evidence during the enquiry"

INI BERMAKNA SEMUA BUKTI YANG DICATITKAN DLM NOTA SIASATAN MESTI ADA SEBELUM INI nota catatan/ nota siasatan TIDAK MENJADI SATU KEMESTIAN

BERSAMBUNG

Tiada ulasan:

Catat Ulasan