Ahad, 21 Mei 2017

Sambungan Pindaan APT (1)

Pindaan seksyen 14:
(a) Dlm sub seksyen (1) perkataan "under his hand" DIPOTONG.
(b) ayat sub seksyen (5) dipinda menjadi:
"sebagai tambahan kepada award yang dibuat dibawah sub seksyen 14(1), Pentadbir Tanah hendaklah menetapkan amaun kos yang ditanggung beban dalam prosiding itu dan oleh siapa dan dengan kadar apa kos yang hendaklah termasuk apa apa fee penilai YANG DITETAPKAN DALAM KAEDAH PENGAMBILAN TANAH"

Ulasan:

BERDASARKAN PINDAAN, AMAUN FEE PENILAI HANYALAH DITENTUKAN DALAM SATU JADUAL/KAEDAH BAHARU YANG AKAN DIMASUKKAN KE DALAM AKTA DAN TIDAK LAGI MENGIKUT AMAUN YANG DIMINTA OLEH PENILAI BERDASARKAN SATU JADUAL YANG MENJADI PANDUAN SEKARANG INI

SEKSYEN BAHARU 19A:
Tajuk seksyen 19A - SIASATAN DAN PERINTAH OLEH PENTADBIR TANAH BERKAITAN DENGAN SIJIL PERAKUAN SEGERA (BORANG I)

Seksyen 19A(1):
Walaupun ambil milik tanah tanah telah dibuat berkaitan dengan Sijil Perakuan Segera (Borang I) dibawah sek 19, siasatan penuh dan perintah hendaklah diteruskan oleh Pentadbir Tanah mengikut peruntukan Akta ini.

Ulasan:
Sebelum seksyen baharu ini dimasukkan, amalan yang dilakukan oleh Pentadbir Tanah ialah meneruskan siasatan dan Perintah pada tarikh yang ditetapkan dalam  Borang E WALAUPUN BORANG I DAN K DIKELUARKAN LEBIH AWAL.
PINDAAN TERSEBUT HANYALAH UTK MENGESAHKAN AMALAN YANG DIBUAT SELAMA INI

Seksyen 19A(2):
Dimana milikan tanah telah dibuat dibawah sek 19, sub seksyen 8(4) HENDAKLAH TIDAK BERKAITAN/TIDAK TERPAKAI JIKA PENTADBIR TANAH TIDAK MEMBUAT AWARD DIBAWAH SUB SEKSYEN 14(1) DLM TEMPOH 2 TAHUN.

Ulasan:
AWARD/PERINTAH yang dibuat bagi tanah tanah yang diambil milik melalui pengeluaran Borang I MASIH SAH WALAUPUN MELEBIHI TEMPOH 2 TAHUN DR TARIKH WARTA SEK 8.
Bagi tanah tanah YANG TIDAK DIAMBIL MELALUI PENGELUARAN BORANG I MASIH TERTAKLUK KEPADA SUB SEKSYEN 8(4) IAITU PERINTAH MESTI DIBUAT DLM TEMPOH 2 TAHUN DR TARIKH WARTA SEK 8

Pindaan Seksyen 22:
Sub seksyen 22(3) dipinda:
a. Dalam perenggan (a) perkataan "and/dan" dipotong;
b. Dalam perenggan (b) gantikan noktah bertindih dengan perkataan "and/dan"
c. Selepas perenggan (b) dengan:
"(c) statutory body (badan yg ditubuhkan utk pegang skim strata), orang atau perbadanan spt dinyatakan dalam perenggan 23(a), dan Perbadanan Pengurusan yg berkaitan dengan pecah bahagi bangunan atau tanah"

Ulasan:
Pindaan kpd sek diatas menghendakki Borang K yg dikeluarkan mesti diserahkan juga kpd badan berdaftar, orang atau perbadanan yg membuat pengambilan DAN PERBADANAN PENGURUSAN

Pindaan seksyen 23:
Perkataan "or (3)" dipotong
Dlm perenggan (a) perkataan "suatu bahagian sesebuah bangunan yg dipecah bahagi pada" DIGANTIKAN DENGAN PERKATAAN "SUATU BAHAGIAN SESEBUAH BANGUNAN ATAU TANAH YANG DIPECAH BAHAGI PADA STATUTORY BODY,"

Ulasan:
Pindaan kpd seksyen ini dibuat lanjutan drp pindaan akta yg membolehkan pengambilan suatu bahagian bangunan atau tanah yg dipecah bahagi seteruanya utk disesuaikan dengan Akta Hakmilik Strata (pindaan)

Pindaan seksyen 26:
Selepas sek 26(3) masukkan sub sek berikut:
"(4) Dimana sebahagian drp bangunan atau tanah yg dipecah bahagi diambil dibawah Akta ini, pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan hendaklah mengambil tindakan berkaitan menurut Akta Hakmilik Strata 1985"
Ulasan:
Sub sek (4) berkaitan dengan endorsan hakmilik strata yang terlibat dgn pengambilan

Pindaan seksyen 28
Seksyen sedia ada dinomborkan sebagai sub sek (1)
Memasukkan sub sek (2) yang baharu:
"(2) bagi maksud sub sek (1), perbezaan yang berlaku hendaklah TIDAK MELEBIHI SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARI KELUASAN TANAH YANG DIJADUALKAN DALAM WARTA SEK 8(1), YANG MANA LEBIH BESAR HENDAKLAH TIDAK PERLU DIWARTA SEMULA"

Ulasan:
Sek ini dipinda umemberi penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan sek 28 yang sedia ada.
JIKA PINDAAN TIDAK DIBUAT DAN JIKA KITA TELITI SEK 28 YANG LAMA, AMAT JELAS KERANA PERBEZAAN YANG DINYATAKAN ITU ADALAH MERUJUK KEPADA SEK. 14
Berdasarkan pindaan tersebut, setelah ukuran semula telah dibuat oleh Juruukur dan DIDAPATI BERLAKU PERBEZAAN KELUASAN PENGAMBILAN DAN PERBEZAAN TERSEBUT TIDAK LEBIH DARIPADA SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARIPADA TANAH YANG DIJADUAL MANA YANG LEBIH BESAR MAKA PENTADBIR TANAH HANYA PERLU MEMBAYAR PAMPASAN TAMBAHAN DAN CAJ BAYARAN LEWAT SAHAJA.
SEBALIKNYA JIKA PERBEZAAN TERSEBUT MELEBIHI SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARIPADA KELUASAN TANAH TERJADUAL, PERBEZAAN KELUASAN MESTI DIBUAT PENGISYTIHARAN TAMBAHAN DAN HENDAKLAH DITERBITKAN DALAM WARTA

Tiada ulasan:

Catat Ulasan