Khamis, 25 Mei 2017

Sambungan Pindaan APT (2)

Pindaan Seksyen 29:
Sek 29(1) dipinda dgn memasukkan selepas perkataan "Form H" perkataan "Form Lc ATAU Form R"

Ulasan:
Borang Lc dan Borang R adalah Borang2 baharu yg akan dimasukkan ke dalam Akta:
Borang Lc ADALAH NOTIS BAYARAN KEROSAKAN AKIBAT PENARIKAN DIBAWAH SEK 35
Borang R ADALAH TAWARAN PAMPASAN PENDUDUKAN SEMENTARA TANAH

Seksyen 29A
Dlm subseksyen (1) selepas perkataan "mana mana tanah dijadualkan" masukkan perkataan "ATAU PAMPASAN DLM BAHAGIAN VII";
Dlm perenggan (1)(a) selepas perkataan "Borang H" masukkan perkataan "Borang Lc ATAU BORANG R"

Ulasan:
Berdasarkan pindaan kpd sek 29A(1)(a)
Jika jumlah amaun yg diaward bagi mana mana tanah ATAU PAMPASAN DLM BAHAGIAN VII (pampasan penggunaan sementara tanah) melebihi RM 30,000 (DULUNYA RM15,000, Pentadbir Tanah hanya membayar 75% daripada amaun tersebut jika SEBELUM TAMAT TEMPOH 6 MINGGU DR TARIKH PENYAMPAIAN BORANG H, BORANG Lc ATAU BORANG R PEMOHON MEMBUAT BANTAHAN KEMAHKAMAH
Dalam sub seksyen (5) pula gantikan perkataan "lapan" dgn perkataan "lima"
INI BERMAKNA CAJ BAYARAN LEWAT DITURUNKAN MENJADI 5%

Pindaan seksyen 32 - caj bayaran lewat

Dlm sub seksyen (1) (1B) perkataan "lapan" digantikan dgn "lima"
Sub seksyen (1C) digantikan dengan yang berikut:
"Dlm seksyen ini perkataan "genap masa" berhubung dgn mana2 tanah ertinya:
(a) Tarikh tanah diambil milik atau satu tarikh tiga bulan selepas penyerahan notis Borang H merujuk kepada sub seksyen 16(1) berkaitan dgn tanah MANA YANG LEBIH AWAL; ATAU
(b) Suatu tarikh tiga bulan selepas penyerahan notis dalam Borang Lc 
merujuk kod perenggan 35(2)(c) ATAU Borang R merujuk kpd subseksyen 58(1) atau 59

Dalam sub seksyen (2) juga perkataan "lapan" juga digantikan dgn "lima"

Ulasan:
1. Bayaran pampasan, pampasan pendudukan sementara dan bayaran kerosakan akibat penarikan dari pengambilan tanah mesti dibayar dlm suatu tempoh spt diatas. Jika melewati tempoh tersebut, caj bayaran lewat akan dikenakan
2. Kadar caj bayaran lewat DITURUNKAN KEPADA 5%

Pindaan seksyen 32A - Erti bayaran

Sek 32A sedia ada digantikan dengan yang berikut:
"Bagi maksud maksud seksyen 29A, 32 dan 48, bayaran adalah disifatkan telah dibuat -
(a) Pada hari sebagaimana diberitahu secara bertulis oleh Pentadbir Tanah bahawa bayaran boleh diambil/pungut oleh orang yang berkepentingan;
(b) Pada hari bayaran dihantar melalui pos berdaftar kepada orang berkepentingan;
(c) Pada hari bayaran diserahkan oleh Pentadbir Tanah ke Mahkamah Tinggi;
(d) Pada hari bayaran diterima oleh orang yang berkepentingan; ATAU
(e) Pada hari bayaran is transmitted electronically to (telah di transfer/dikreditkan/dimasukkan secara elektronik) ke akaun orang yang berkepentingan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan